15°C weather icon

24. sjednica Gradskog poglavarstva

13.12.2007.

Dana 14. prosinca 2007.g. sazvana je 24. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 08,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći


D N E V N I    R E D

  1. Zaključak o prijedlogu za izbor predsjednika Turističke zajednice Grada Makarske;
  2. Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik usluga za domaćinstva i gospodarstva na području Grada Makarske;
  3. Zahtjev za sufinanciranje troškova izgradnje Centra za baliranje komunalnog otpada na području Zagona.makarska logo