3°C weather icon

23. sjednica Gradskog vijeća

26.09.2007.


Dana 02. listopada 2007.g. sazvana je 23. sjednica Gradskog vijeća koja će se održati u hotelu Meteor (salon-Salona) s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Verifikacija Zapisnika s 21. i 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održanih 11. i 27. srpnja 2007.godine;
  2. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje od 01.01.2007. godine do 30. 06.2007. godine;
  3. Zaključak o davanju suglasnosti za prodaju čest.zem. 2107/3 KO Makarska Makar (3m²);
  4. Rješenje o imenovanje člana Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Makarska;
  5. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja u 2007. godini;
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska;
  7. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2006. godinu.
makarska logo