5°C weather icon

22. sjednica Gradskog poglavarstva

09.12.2007.

Dana 11. prosinca 2007.g. sazvana je 22. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći


D N E V N I    R E D

  1. Verifikacija Zapisnika s 20. i 21. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanih 12. i 22. studenog 2007. godine;
  2. Pravilnik o radu Odsjeka za komunalno redarstvo;
  3. Zaključak o provedbenim odredbama za regulaciju pristupnih putova – ulica u užoj jezgri grada Makarske;
  4. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Statut Glazbene škole Makarska
  5. Zaključak o suglasnosti na Godišnji Plan i program rada Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku godinu 2007./2008.;
  6. Zaključak o podjeli Božićnih poklon bonova umirovljenicima s područja grada Makarske.
makarska logo