13°C weather icon

2018

Konsolidirani financijski izvještaj za 2018. i bilješke uz izvještaj Financijski izvještaj za 2018. godinu Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2018. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2018. godinu ( s obrazloženjem) Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade u 2018. godini za građenje objekata predškolskog i školskog sadržaja, te javnih građevina sportske i kulturne namjene Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine ( s obrazloženjem ) ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2018 PRORAČUN ZA 2018. I PROJEKCIJE 2019.-2020 I. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(28.veljače 2018.) II. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(03. svibnja 2018.) III. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(03. svibnja 2018.) IV. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(06. kolovoza 2018.) V. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018. godinu(17.09.2018.) VI. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Makarske za 2018.(17.10.2018.) Tekuće donacije Grada Makarske od 1.1. do 31.12.2018. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2018. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2018. - obrazloženje
makarska logo