4°C weather icon

20. sjednica Gradskog vijeća: Gradski proračun rebalansom povećan za 6 milijuna kuna

17.05.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu, koji je prihvaćen na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske, pokazao je da se prošla fiskalna godina može ocijeniti kao uspješna. Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 67.713.462 kune, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci 66.314.248 kuna. Iz toga proizlazi da je u tekućoj godini ostvaren višak prihoda i primitaka od 1.399.214 kuna, a kako je iz prethodnih godina prenesen višak u iznosu od 2.941.848 kuna, na kraju 2015. g., za prijenos u narednu godinu, ostao je višak u iznosu od 4.341.062 kune.
Vijećnici su, sukladno zakonu, donijeli Odluku o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2015. g. i raspodjeli viška.
Donesena je i Odluka o prijenosu neiskorištenih sredstava u 2015. godini (Jadranska ulica, Zagorska ulica, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Astro-park) jer se radi o projektima koji su započeti u 2015., ali završeni u 2016. godini kada troškovi dolaze na naplatu.
U sklopu Izvješća o korištenju proračunske pričuve javnost je obaviještena da je u prvom tromjesečju gradonačelnik Tonći Bilić samo jedanput iskoristio svoje pravo na korištenje pričuve i to zbog uključenja u akciju obnove vukovarskog vodotornja koju je Grad Makarska pomogao sa 20.000 kuna.
Rebalansom je Proračun Grada Makarske povećan za 6 milijuna kuna. Novi iznos prihoda je 97,9 milijuna kuna, rashodi iznose 102, 1 milijuna kuna dok je razlika od 4,2 milijuna kuna dio viška prihoda prikazanih u 2015. godini.
Ova su povećanja, između ostalog, rezultat odluke o izradi Strategije razvoja grada i Strategije razvoja turizma (239.500 kuna), povećanja predviđenih rashoda za projekte školske dvorane i dječjeg vrtića na Zelenki (280.000 kuna), nabave parking aparata (120.000 kuna), vozila za dječji vrtić (iz kredita – 100.333 kuna), nabave glazbenog instrumenta za Glazbenu školu (80.000) kuna i ulaganje u uređenje koncertne dvorane (360.000 kuna), u uređenje prostora za Gradsku knjižnicu u zgradi Merkura 5 (200.000 kuna), uređenje pisarnice u zgradi Grada (80.000 kuna), nabave videonadzora (80.000 kuna) i spomenik Tinu Ujeviću (400.000 kuna).
Na 20. sjednici Gradskog vijeća prihvaćena je i nova Odluka o autotaksi prijevozu po kojoj će na području grada biti 36 taksista, a vlasnik taksi dozvole moći će imati samo jedno vozilo.
Vijećnici su podržali i donošenje nove Odluke o komunalnom redu koja donosi niza novina, a među ostalim i zabrane vezane za pretovar ribe te loženja vatre i pečenja roštilja na plovnim objektima u luci, pravila o postavljanju pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata, štekata i reklama.
Gradsko vijeće je jednoglasno dalo suglasnost Pčelarskoj udruzi Kadulja za korištenje 1. kata zgrade Mjesnog odbora u Velikom Brdu izravnom pogodbom, na vrijeme od pet godina, dok je Gradska knjižnica, pod istim uvjetima, dobila na korištenje prvi kat i potkrovlje zgrade Merkura 5.
Prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik neće odlučivati o primjedbama građana, već će njegova funkcija biti isključivo savjetodavna.
Izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica, ukida se mogućnost izgradnje višestambenih zgrada u obuhvatu plana, osim na jednom manjem dijelu čest. zem. 3061/6 k. o. Makarska Makar (sukladno zahtjevu investitora, radi izgradnje poliklinike i hotelskog smještaja).“ Na ostalim prostornim cjelinama, umjesto višestambenih zgrada, omogućava se izgradnja niskih građevina do maksimalne visine podrum/suteren, prizemlje i 2 kata (Po/S+P+2) visine vijenca do 9,5 m sa maksimalno 6 stanova.“
Gradsko vijeće dalo je zeleno svjetlo za otkup zemljišta za potrebe uređenja trase puta u Požarima u Velikom Brdu. Naknada za otkup predmetnog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 650,00 kuna po metru četvornom, što ukupno za 1.116,82 m2 iznosi 725.933,00 kuna.
Vijećnici su podržali izvješća o radu gradskih ustanova: Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce, Gradskog muzeja, Gradske knjižnice i Gradske galerije Antun Gojak.
Podržan je Prijedlog rješenja da se za mrtvozornicu imenuje Ana Reljić, dr. med.
Stipe Čogelja novi je član Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za područje grada Makarske.
 

makarska logo