25°C weather icon

20. sjednica Gradskog poglavarstva

08.11.2007.

 

Dana 12. studenog 2007.g. sazvana je 20. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 08,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći


D N E V N I   R E D

 

  1. Verifikacija Zapisnika s 17., 18. i 19. sjednice Gradskog poglavarstva održanih 22., 25. i 26. listopada 2007. godine;
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Makarske;
  3. Zaključak o objavljivanju javnog poziva za utvrđivanje liste reda prvenstva za davanje na korištenje grobnog mjesta;
  4. Zaključak o broju i visini mjesečnih stipendija za studenta iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2007./2008.;
  5. Izvješće o realizaciji manifestacije „Makarsko ljeto 2007.“.

makarska logo