16°C weather icon

20 000 kuna manifestaciji Božićni grad

23.07.2013.

 

Grad Makarska u ožujku 2013., aplicirao je projekt Božićnoga grada na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama“ u 2013. godini.
Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice tako je, Božićnom gradu temeljem Odluke o dodjeli potpore manifestacijama 19. srpnja 2013., dodijelio potporu u iznosu od 20.000,00 kuna.
Manifestacija Božićni grad, koja se od 2010. godine organizira u našem gradu prepoznata je kao sadržaj koji obogaćuje turistički proizvod Makarske kao turističke destinacije te kao sadržaj koji omogućuje produženje turističke sezone. Gradu Makarskoj, kao organizatoru manifestacije, ova potpora od velikog je značaja i zasigurno će pomoći da Božićni grad 2013. još više dobije na kvaliteti i prepoznatljivosti.

 

makarska logo