29°C weather icon

170 maturanata će polagati državnu maturu

02.02.2010.

03.02.10.


Piše Janja Glučina

I makarski maturanti su se do zakazanog roka 31.siječnja prijavili za polaganje državne mature.
Maturanti Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, svih 146 u pet razreda, pokazali su zanimanje za polaganje mature. Dok su učenici gimnazije, a ovdje je takvih 85 maturanata u dva razreda opće i jednom jezične gimnazije, obvezni, državnu maturu polagat će i maturanti ekonomske i HTT-a . Osim obveznih predmeta, hrvatskog i stranog jezika te matematike, među izbornim su najzainteresiraniji za predmete: politika i gospodarstvo te biologija. S polaganjem izbornih počinju već od 19. veljače, kazala nam je Elizabeta Karin, ispitni koordinator državne mature u Srednjoj školi fra A.K.Miošića.
Iz Srednje strukovne škole na polaganje državne mature odlučili su se i maturanti jedinog razreda četverogodišnjeg programa - elektrotehničara. Od tih 28 maturanata namjerava bilo kada studirati njih 25,a samo 3 njih to nema namjeru nikada i nisu zainteresirani za polaganje državne mature. Polaganje je u ožujku, a dodatna nastava iz hrvatskog i stranog jezika se kontinuirano odvija. Inače, u ovoj tehničkoj školi za izborne predmete 22 maturanta je u grupi neobveznih predmeta izabralo fiziku,a devet njih informatiku, kazao nam je profesor Željko Matić, koordinator državne mature iz Srednje strukovne škole.


makarska logo