16°C weather icon

16. sjednica Gradskog poglavarstva

04.10.2007.

Dana 05. listopada 2007.g. sazvana je 16. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 12,00 sati.

 

Za sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Gradskog poglavarstva održane 21. rujna 2007. godine;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna za 2007. godinu;
 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Makarske za 2006. godinu;
 4. Zaključak o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone pretežno sportsko rekreativnog obilježja – PLATNO;
 5. Zaključak o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Makarske;
 6. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za prodaju jelki i drugih prigodnih ukrasa za Božićne i Novogodišnje blagdane u Gradu Makarskoj;
 7. Zaključak o oslobađanju od plaćanja zateznih kamata – Zlatan Srzić;
 8. Zaključak (ne udovoljavanje zahtjevu Milana Lončara);
 9. Zaključak o nagodbi s Karmelom Ursić o novčanoj isplati za oduzeto zemljište;
 10. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom;
 11. Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska.
makarska logo