9°C weather icon

10. sjednica Gradskog vijeća (izvanredna)

17.05.2010.

18.05.2010.

Danas je u 12,00 sati u hotelu Osejava održana 10. sjednica Gradskog vijeća. Na dnevnom redu je bila samo jedna točka - status rodilišta u Makarskoj. Donesen je zaključak o statusu rodilišta u Makarskoj kao jedinstveni stav Gradskog vijeća i građana grada Makarske da se sukladno zakonskim obvezama traži financijska potpora Splitsko-dalmatinske županije za rad rodilištau Makarskoj, kao i svih drugih sadržaja zdravstvene zaštite koju su do danas ostvarili građani Makarske kao već odavno stečena prava. S ovim zaključkom će se gradska uprava obratiti nadležnim državnim i županijskim organima.
makarska logo