6°C weather icon

1. sastanak Odbora za međugradsku suradnju

06.04.2011.

7.4.2011.

U ponedjeljak, 4. travnja 2011., u sobi broj 8. održan je 1. sastanak Odbora za međugradsku suradnju na kojem su, osim predsjednika Žarka Klapirića, nazočili i svi ostali članovi: Verica Raos, Viki Puharić, Miroslav Dudaš i Miroslav Šarić. Predsjednik
Odbora predložio je dnevni red:

1. Daljnja suradnja Grada Makarske sa dosadašnjim gradovima prijateljima
2. Razmatranje prijedloga veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Češkoj za sklapanje partnerskog sporazuma sa gradom Znojmom
3. Razmatranje prijedloga veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Italiji za sklapanje partnerskog sporazuma sa regijom Molise
4. Razmatranje prijedloga općine Kavadarci (Makedonija) o sklapanju partnerskog sporazuma koji je jednoglasno prihvaćen.

Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Odbora te članovima prezentirao sadašnji status grada Makrske i ostalih gradova: grad Đakovo – Hrvatska, općina Budva – Crna Gora, grad Roseto degli Abruzzi – Italija, gradovi Neumarkt i Stein – Njemačka, gradovi Vinkovci i Vukovar – Hrvatska, a na osnovu izvješća stručne suradnice za protokol i odnose s javnošću Lidije Vukadin Vranješ.


U raspravi su aktivno sudjelovali svi članovi Odbora te naposlijetku jednoglasno donijeli sljedeće zaključke:
• s gradom Đakovom suradnju aktivirati i proširiti na nova područja partnerstva,
• s općinom Budva nastaviti suradnju intenzitetom kakvim je i do sada tekla, a pitanje formaliziranja suradnje za sada ne dirati,
• s gradom Roseto degli Abruzzi pokušati ponovno uspostaviti odnose s novom vlašću bez formaliziranja suradnje,
• s gradovima Neumarktom i Steinom nastaviti suradnju intenzitetom kakvim je i do sada tekla, a pitanje formaliziranja suradnje za sada ne dirati,
• s gradovima Vinkovcima i Vukovarom nastaviti suradnju intenzitetom kakvim je i do sada tekla, a pitanje formaliziranja suradnje za sada ne dirati,
• veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Češkoj pozitivno odgovoriti na inicijativu za partnerstvom s gradom Znojmo te dogovoriti formaliziranje suradnje,
• veleposlanstvu Republike Hrvatske u Republici Italiji za sklapanje partnerskog sporazuma sa regijom Molise - općinom Montemitro pozitivno odgovoriti,
• uspostaviti suradnju na raznim područjima djelovanja te formalizirati istu,
• sa općinom Kavadarci proširiti i formalizirati suradnju.
makarska logo