Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina

NAZIV PROJEKTA: Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina
FOND/PROGRAM: Europski strukturni i investicijski fondovi  - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020.
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKATA: 31.7.2017.-31.12.2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 14.715.743,08 KN
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 12.508.313,68 KN
VLASTITA SREDSTVA: 2.207.429,40
NOSITELJ PROJEKTA: Grad Makarska
CILJ PROJEKTA: Obnova i stavljanje u funkciju tri vrlo značajna objekta kulturne baštine – utvrde Veliki kaštel (izgrađena u 16. stoljeću), crkve sv. Martina kao najstarijeg spomenika na širem području Makarskog primorja (14.stoljeće) te crkve sv. Ante. Preusmjeravanje žarišta turističke potražnje van obalnog pojasa u aktivnosti i sadržaje zasnovane na kulturnoj i prirodnoj baštini, te sinergiji turizma i lokalnih sistema proizvodnje.

 

Zadnje vijesti