Endemic Pathway - ePATH

NAZIV PROJEKTA: Endemic Pathway - ePATH
FOND/PROGRAM: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKATA: 01.11.2020 – 31.10.2022
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.540.375,03 €
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.309.319,00 €
VLASTITA SREDSTVA: 58.949,40 €
NOSITELJ PROJEKTA: JP PP Hutovo blato
CILJ PROJEKTA: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa

 Projekt “Endemic pathway – ePATH” je odobren za financiranje na II Pozivu za prijedloge projekata u okviru trilateralnog “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020” s ciljem jačanja i diverzifikacije turističke ponude kroz prekograničnu suradnju i poboljšanje upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Glavni cilj ovog projekta je kreiranje zajedničke turističke ponude u 3 zaštićena područja kroz promociju prirodnih (endemske vrste) i kulturnih vrijednosti.

Projektom se poboljšava niz turističkih objekata koji podržavaju osjetljive ekosustave, stvara zajednička tematska staza posvećena endemskim vrstama i promiče očuvanje i uvažavanje prirodne baštine.

Tijekom provedbe projekta radit će se na formiranju i promociji zajedničke turističke ponude sva tri rezervata prirode “Endemske staze” i organiziranju grupnih posjeta, kampova za promatranje ptica, natjecanja za posjetitelje, radionica za školsku djecu, razvoja aplikacija za mobilne telefone, izrade promotivnih materijala i sl.

Ime vodećeg partnera i partnera projekta i opis njihovih uloga:

Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (vodeći partner BiH): odgovoran je za cjelokupno upravljanje projektom i za osiguravanje učinkovite provedbe aktivnosti u zaštićenom području Hutovog blata. Park prirode Hutovo blato proglašen je Ramsarskom močvarom od međunarodnog značaja od 2001. godine. Ova mediteranska močvara važna je s ornitološkog, ekološkog i turističkog stajališta, a smatra se jednim od najvećih područja ptica selica u Europi. Vodeći partner koordinira uređenje i opremanje turističkih pratećih objekata u parku (1 centar za posjetitelje, 2 promatračnice za ptice, 1 platforma (vidikovac), 1 tematska staza, 1 pristupna staza za posjetitelje, 1 adrenalinski park i 1 pristanište za brodove) i organizira niz atraktivnih edukativnih i rekreativnih događanja posvećenih očuvanju i promicanju endemskih vrsta.

Grad Makarska (HR): koordinira projektne aktivnosti na hrvatskom dijelu projektnog područja. Botanički vrt Kotišina nalazi se na obalnim padinama planine Biokovo iznad sela Kotišina i sastavni je dio Parka prirode Biokovo. Projektni partner 2 podupire izgradnju planinarskih i poučnih staza koje vode kroz vrt, a posjetitelji mogu vidjeti više od 200 biljnih vrsta, od kojih su neke ugrožene. Partner je također zadužen za organizaciju rekreativnih i obrazovnih događanja za podizanje svijesti o bogatstvu prirodne baštine među različitim ciljnim skupinama

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (MN): koordinira investicijskim aktivnostima u Specijalnom rezervatu prirode Solila. Područje Solila zaštićeno je od 2008. godine u svrhu očuvanja rijetkih i ugroženih biljaka i životinjskih vrsta. Specijalni rezervat prirode Solila međunarodno je važno stanište za više od 114 vrsta ptica i brojne vrste gmazova, vodozemaca i malih sisavaca. Projektni partner 3 odgovoran je za postavljanje i opremanje multifunkcionalnog interpretacijskog centra u Solili radi poboljšanja iskustva posjetitelja i promicanja odgovorne upotrebe prirodnih resursa.

Referenca na web stranicu Programa: www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Referenca na relevantna sredstva: Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF i IPA II fondova Europske unije


IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica financirana je uz potporu Europske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera Grada Makarske i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.

 

 

 

Zadnje vijesti