14°C

Stambeno gospodarstvo Makarska d.o.o.

"Stambeno gospodarstvo Makarska" je društvo s ograničenom odgovornošću za organizaciju upravljanja i održavanja stambenih zgrada, pružanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

 


Kontakt:


"STAMBENO GOSPODARSTVO MAKARSKA"  d.o.o.
Trg Tina Ujevića 1
Tel: +385 (0)21 615 565
Fax: +385 (0)21 612 061
E-mail: katicmirko@hotmail.com
Hitne intervencije: +385 (0)98 759 337

Direktor: Mirko Katić, dipl.ing.