31°C

Radna tijela

Radna tijela Gradskog vijeća utvrđena su Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Makarske.

Vijeće ima stalna radna tijela i to:

 
1. Mandatno povjerenstvo
     Daniela Primorac, predsjednica
     Ivan Kotarac, član
     Sretan Glavičić, član

2. Odbor za izbor i imenovanja
     Marija Lelas, predsjednica
     Marko Raos, član
     Miro Mucić, član
     Sretan Glavičić, član
     Josip Paunović, član

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja
     Marko Raos, predsjednik
     Željko Kordić, član
     Ivan Pavlinović, član
     Gordana Muhtić, članica

4. Odbor za prigovor i pritužbe


5. Odbor za međugradsku suradnju


   
6. Odbor za nazive ulica i trgova


   

7. Odbor za priznanja
   

8. Odbor za financije i proračun
 9. Odbor za gospodarske aktivnosti
 10. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova