21°C

Radna tijela

Radna tijela Gradskog vijeća utvrđena su Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Makarske.

Vijeće ima stalna radna tijela i to:

 
1. Mandatno povjerenstvo
     Daniela Primorac, predsjednica
     Ivan Kotarac, član
     Sretan Glavičić, član

2. Odbor za izbor i imenovanja
     Marija Lelas, predsjednica
     Marko Raos, član
     Miro Mucić, član
     Sretan Glavičić, član
     Josip Paunović, član

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja
     Marko Raos, predsjednik
     Željko Kordić, član
     Ivan Pavlinović, član
     Gordana Muhtić, članica

4. Odbor za prigovor i pritužbe
    Sanja Bašković
    Mario Turić
    Danijela Selak
    Lori Veličković
    Marina Puharić 


5. Odbor za međugradsku suradnju
 
 Žarko Klapirić
   Joško Lelas
   Ivan Kotarac
   Dr. sc. Siniša Srzić
   Miroslav Družianić


 


   
6. Odbor za nazive ulica i trgova
    Ante Škrabić
    Stjepan Eljuga
    Hloverka Novak Srzić
    Stipe Bartulović
    Ante Tonći Letica 


   

7. Odbor za priznanja
    Zvonimir Galić
    Ante Grčić
    Ivan Perić
    Jagoda Martić
    Milan Grbavac
   

8. Odbor za financije i proračun
    Marija Lelas
    Hrvoje Eljuga
    Hloverka Novak Srzić
    Ante Ćulav
    Josip Paunović
 9. Odbor za gospodarske aktivnosti
    Joško Lelas
    Tonći Dragičević
    Mirko Roso
    Sretan Glavičić
    Ivan Šimić