10°C

Otvoreni natječaji i pozivi

Javni poziv za uvid u spis predmeta:Građenje građevine stambene namjene sa pomoćnom građevinom na čestici oznake katastarske čestice zemlje 20(zemljišno-knjižne oznake čestice zemlje 1929/2) Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izgradnja pješačkog pothodnika na D8 na predjelu ˝MOČA˝ u Makarskoj Javni poziv za uvid u spis predmeta: Polaganje kabela KB 20 kV od položenog kabela iz trafostanice TS 110/35/10(20) kV MAKARSKA do trafostanice TS 10/04 kV HOTEL PLAŽA Javni poziv za uvid u spis predmeta: Prometnica prema UPU „Naselja Batinići“ LISTE REDA PRVENSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA KOJI SU OSTVARILI PRAVO ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA NA MJESNOM GROBLJU VELIKO BRDO (31.10.2017.) Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izgrađena stambena zgradu na dijelu kat.čest. zem.2251 dijelu kat.čest.zem. 2250/1 k.o. Veliko Brdo u Velikom Brdu Javni poziv za uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija srednjenaponskog kabelskog voda 10(20) kV TS Makarska – TS Biokovo od kabelske kućice KK1 do kabelske kućice KK3 Obrazac proračuna Obrazac financijskog izvještaja Godišnji plan natječaja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac izjave o partnerstvu Obrazac opisa programa projekta manifestacije Obrazac za ocjenu kvalitete Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Odluka o raspisivanju natječaja Ogledni obrazac opisnog izvještaja Ogledni obrazac ugovora o financiranju Popis obaveznih priloga Pravilnik 2018. Upute za prijavitelje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Makarske Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza Javni poziv Grada Makarske za prijavu kandidata za javne radove Obrazac - Božićni grad 2017. Plan razmještaja montažnih objekata - Kačićev trg i Lištun Plan razmještaja montažnih kućica - Trg Tina Ujevića Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija studentima na deficitarnim fakultetima Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija Natječaj i obrazac za prijavu za dodjelu stipendija uspješnim studentima ZAKLJUČAK PO JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTANA MJESNOM GROBLJU VELIKO BRDO Pozivnica za Poslovni uzlet Splitsko-dalmatinske županije Program Poslovnog uzleta Splitsko-dalmatinske županije Javni natječaj za prijam u službu - prometni redar Javni poziv za sudjelovanje u izboru ''Volonter/ka godine'' za 2017. Obrazac za prijavu volontera Prijava za Jesenski sajam ''Domaće je najbolje'' Javni poziv na uvid u spis predmeta - izgradnja vodospreme Požare Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - dječji vrtić Veliko Brdo Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika u školskoj godini 2017./2018. Zahtjev za sufinanciranje troškova školskih udžbenika Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni poziv za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto komunalni redar i prometni redar Javni natječaj za prijam u službu u Uredu gradonačelnika, Odsjeku za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radnom mjestu - administrativni tajnik Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Makarske Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza Javni poziv za dostavu prijedloga za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske - prometni redar Javni poziv za dostavu prijedloga za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Makarske - komunalni redar Natječaj za prijam pripadnika jedinice prometne mladeži(bobi) Oglas za prijem u službu - djelatnik na parkingu - kontrolor -sezonski na određeno vrijeme