10°C

Otvoreni natječaji i pozivi

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik u službi održavanja Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - skladištar Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na parkingu (kontrolor) Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na održavanju hortikulture Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na održavanju hortikulture Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske referenta na radnom mjestu za blagajničko poslovanje N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Makarska Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva - PRIJAVNICA Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu skladištar Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na parkingu - kontrolor Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik u službi održavanja Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na održavanju hortikulture Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na održavanju hortikulture Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Uredu gradonačelnika, Odsjeku za projekte i razvoj na radnom mjestu viši stručni suradnik za projekte i razvoj Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA - Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Makarske u 2017. godini Prijedlog liste za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017. Obavijest o ponavljanju postupka provođenja prethodne provjere sposobnosti kandidata - redar gradske tržnice Popis osoba koje su ostvarile pravo na zakup sajmskih kucica za sudjelovanje na manifestaciji „Božićni grad 2016.“ Poziv za Savjetovanje o nadzoru financiranja političkih aktivnosti (redovnom godišnjem nadzoru) i nadzoru financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima Prijavnica za Savjetovanje o nadzoru financiranja političkih aktivnosti (redovnom godišnjem nadzoru) i nadzoru financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima Obrazac za zakup sajamskih kućica za "Božićni grad 2016." Plan rasporeda sajamskih kućica za "Božićni grad 2016." Javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik, 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija - MARA OGLAS - PRODULJENJE PONOVNE JAVNE RASPRAVE O NOVOM PRIJEDLOGU UPU-a NASELJA «MOČA» OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UMJETNIČKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U DEFICITARNIM ZANIMANJIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA USPJEŠNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. JAVNI POZIV o izradi geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste-Put požara Makarska Oglas za prijam u službu - redar Gradske tržnice Javni natječaj za prijam u službu na radnom mjestu – Voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja – Gradski centar „Osejava“ Odluka o poništenju natječaja za voditelja Gradskog centra Osejava JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za financiranje programa / projekata udruga iz Proračuna Grada Makarske za 2017. godinu Prijavnica za sudjelovanje na jesenskom sajmu "Domaće je najbolje" Javni natječaj za prijem u radni odnos stručnog suradnika u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja - Gradski centar ''Osejava'' Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu djelatnika na parkingu Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u upravnom Odjelu za financije i proračun na radnom mjestu referent za blagajničko poslovanje Javni natječaj za prijam u službu - voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija MARA Izmjene Zaključka o cijeni plaćanja javne površine od strane korisnika za vrijeme održavanja sajamskih dana na području grada Makarske JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestaciji "Ribarske večeri" za sezonu 2016. godinu Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu u Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj na radnom mjestu djelatnik na parkingu JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Makarske ZAHTJEV za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarska Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarska Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarska Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarska Oglas za prijam u službu Oglas za prijam u službu Rezultati glasovanja za članice i članove Savjeta mladih Grada Makarske Pravovaljane kandidature za članice/članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika Grada Makarske Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo Poništenje javnog natječaja za prijam u službu voditelja Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarske Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Grada Makarske POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA PROLJETNOM SAJMU „Domaće je najbolje“ PRIJAVNICA za sudjelovanje na proljetnom sajmu „Domaće je najbolje“ Javni natječaj za prijam u službu - voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske (Primorska 3) Odluka o Savjetu mladih Grada Makarske Obrazac za podnošenje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Makarske Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Makarske Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništu Grada Makarske (05.07.2016.)