29°C

Gradski muzej Makarska

 

Gradski muzej Makarska nalazi se u baroknoj palači Tonoli, podignutoj u drugoj polovici 18. st. na zapadnoj strani današnje gradske rive i luke. Prostor muzeja, izložbeni i radni, smješten je na prvom katu palače upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture. Gradski muzej osnovan je 1995., kao sljednik ranijih muzejskih tijela počev od 1962. (Muzej NOB-a biokovskog područja; Muzej revolucije; Zavičajni muzej Makarskog primorja). Muzejske zbirke omogućile su koncepciju u izradi stalnog fundusa. Riječ je o sljedećem cjelinama: zbirki arheologije, etnologije, numizmatike, kulturno-povijesnoj, fotografija, razglednica, plakata i karata. Arheološka i kulturno-povijesna zbirka, donekle i etnološka, solidnije omogućuju muzejsku prezentaciju kao uvid u povijesni izgled Makarske i Primorja. Arheološka zbirka je reprezentativna i za prostor Makarskog primorja, a njih upotpunjuju i nalazi s rekognosciranja i terenskih uvida. Gradski muzej je poduzeo i niz arheoloških iskopavanja u Makarskom primorju (Brela, Bast, Veliko Brdo, Tučepi, Gradac,), od kojih je istraživanje prapovijesnog naselja i kasnoantičke utvrde na Sv. Petru u Makarskoj još u fazi trajanja. Nalazi iz pećine Bubnjavača u Velikom Brdu, starosti do 8000 godina, najreprezentativniji su kao ogled za ukrašeno posuđe. Vrijedan je i antički te srednjovjekovni segment Arheološke zbirke. Pojedini su predmeti rijetke ili iznimne pojave, kao nalazi iz Drvenika. Radi se o keramičkoj posudici (visine 14 cm), te ulomku brončanoga polukružnog pojasnog privjeska (širine 3,7 cm), datiranih u 7. st., kao predstavnicima romanske kulture, romaniziranog etnikuma. Najkarakterističniji nalaz iz srednjeg vijeka predstavljen je bizantskim križem relikvijarem iz 12. st. (vel: 4,2 x 3,7 cm) nađenim kod crkve sv. Jurja u Tučepima.
Povijesna razdoblja u Makarskom primorju prikazuje i numizmatička zbirka s 700 primjeraka novca.         
Kulturno-povijesnu zbirku reprezentativnije predstavljaju slike, portreti makarskih građana iz 19. st., te naročito Gospe s Djetetom Ivana Skvarčine, manje ulje na drvu  (vel: 15,6 x 13 cm) iz sredine istog stoljeća.                 
Gradski muzej Makarska posjeduje bibliotečni fond od oko 7000 jedinica, uključujući prospekte i hemeroteku. Najveći dio, knjige i periodika, prispijeva zamjenom za muzejska izdanja, časopis Makarsko primorje, ali i kataloge izložbi Gradskog muzeja.
                                  

 

 

Kontakt:


GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
Tel: +385 (0)21 612 302
Fax; +385 (0)21 612 302
E-mail: gradski.muzej@makarska.hr
Web: www.mdc.hr/makarska/hr/index.htm

Ravnatelj: Marinko Tomasović, dipl. povjesničar umjetnosti i arheolog, viši kustos

Zimsko radno vrijeme
Ponedjeljak-Petak: 7 - 15h
Subota: 9 - 13h
Nedjeljom:  ne radi

Ljetno radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 9 - 13h i 21 - 22h
Subota: 19 - 22h
Nedjelja i blagdani: ne radi