29°C

Gradska galerija Antuna Gojaka

 


Galerija prezentira radove makarskog slikara Antuna Gojaka te Zbirku suvremenih autora. Smještena je u zgradi stare škole, registriranoj kao kulturno dobro, koju dijeli s Glazbenom školom, Gradskom knjižnicom i lokalnom radio-postajom.
Antun Gojak (1907. - 1986.) studirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu, a usavršavanje nastavlja na specijalki kod profesora V. Becića, Lj. Babića, M. Tartaglie i J. Kljakovića. Prije Drugog svjetskog rata radio je kao profesor gimnazija u Mostaru i Slavonskom Brodu. Najveći dio života proveo je u rodnom gradu, gdje je uglavnom slikao teme iz svog zavičaja: pejzaže, mrtve prirode, običaje i poslove običnih ljudi, uz poneki autoportret. Mjene njegova umjetničkog rukopisa kreću se od akademizma do ekspresivnog prikaza u pokretu, kojim dominira boja.
Donaciju Gojak gradu Makarskoj darovala je 1988. obitelj prvog makarskog akademskog slikara, a čine je 132 slike i 201 crtež. Ova muzejska zbirka čini okosnicu galerijskog fundusa.
Zbirka suvremenih autora stilski je i kvalitativno raznorodna. U ovoj se zbirci čuvaju djela umjetnika amatera, te akademskih slikara i kipara. Posebnu vrijednost zbirke predstavlja značajan broj slika autora s cijeloga Makarskog primorja i iz grada Makarske.
Muzejski predmeti iz fundusa Galerije upisani su u Registar kulturnih dobara-Listu zaštićenih kulturnih dobara RH od rujna 2008. pod rednim brojem 3792. Kulturno dobro u fundusu Galerije predstavlja veliki izazov i potencijal za malu galerijsku ustanovu poput Gradske galerije Antuna Gojaka.
Krajem 2012. u Galeriji je bilo evidentirano i inventarizirano ukupno 605 muzejskih predmeta - uglavnom umjetničkih slika. Osim prikupljanjem, čuvanjem i prezentiranjem fundusa, Gradska galerija Antuna Gojaka bavi se i organizacijom povremenih izložbi, pa ih je od osnutka 1995. do kraja 2012. u Galeriji održano ukupno 200.
Gradska galerija Antuna Gojaka aktivno sudjeluje u javnom i kulturnom životu grada i kroz organizaciju redovne godišnje Likovne kolonije, te su/organizaciju raznih dobrotvornih akcija i ostalih gradskih manifestacija, uz stalnu i aktivnu suradnju s kulturnim i svim ostalim javnim institucijama.
 
Kontakt:
 
GRADSKA GALERIJA ANTUNA GOJAKA
Don Mihovila Pavlinovića 1
21 300 Makarska
Tel: +385 (0)21 612 198
E-mail: galerija.agojak@makarska.hr, galerija.gojak@facebook.com

Ravnatelj: Josip Karamatić