15°C

Službene stranice Grada Makarske

Grad Makarska objavio je Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za priključni kabel trafostanice Žlib. Uvid u spis može se izvršiti dana 7. travnja 2017.(petak) u 9,30 sati u zgradi Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, II. kat, soba br. 19. Cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

               REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i ...

Odbor za nazive ulica i trgova Grada Makarske na svojoj je 7. sjednici donio odluku o prijedlozima imenovanja ulica i trgova koji će, sukladno proceduri, biti uvršteni u Fond za popis imena ...

DJEČJI VRTIĆ „ BIOKOVSKO  ZVONCE „ MAKARSKA KLASA: UP/I-034-01/17-01/01 URBROJ: 2147-23-01-17-01 MAKARSKA, 23.ožujka  2017.     Temeljem članka 5. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću " Biokovsko zvonce " ...

Udruga „Dokuma“ iz Makarske raspisala je natječaj za prijavu filmova za 1. Međunarodni studentski natjecateljski program kratkog dokumentarnog filma koji će se odvijati u sklopu Cross ...

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – Mara krenula je u pripremu projekta na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a financira iz Europskog socijalnog fonda. U okviru ovog projekta provodile bi se aktivnosti stručnog ...

U sklopu proslave Dana općine, gradonačelnik Makarske Tonći Bilić i načelnik Travnika Admir Hadžiemrić potpisali su 21. ožujka, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, sporazum o prijateljstvu i suradnji kojim je formalizirano dvogodišnje prijateljstvo dvaju gradova. Posebno ...

I ove godine Gradsko društvo Crvenog križa Makarska poziva sve zainteresirane mlade ljude sa navršenih 18 godina za rad u Službi spašavanja na vodi - popularni Baywatch. ...

Makarski kulturni život sve više otvara vrata zbornom pjevanju. Potvrdilo je to subotnje ...

Klasa: 112-02/17-01/2 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju ...

Klasa: 112-02/17-01/3 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-12 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju ...

Klasa: 112-02/17-01/1 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-14 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje ...

Klasa: 112-02/17-01/5 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ...

Klasa: 112-02/17-01/4 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-13 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju ...

Otvaranje ponuda na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništva Grada Makarske na adresi Kačićev trg 9 i Žbare bb, Klasa: 372-03/17-01/4, Ur. Broj:2147/05-04-02/2-17-01, koji je objavljen dana 14. ožujka 2017. u Makarskoj kronici i na www.makarska.hr, održat će se dana 30. ožujka 2017.(četvrtak) u 9,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Makarske. ...

Nakon što su prije skoro godinu dana pobrali ovacije na izvedbu Requiema W. A. Mozarta u ...

Već tradicionalnom konferencijom za medije u prostoru gradske vijećnice, članovi Zelenog tima ...

Klasa: 112-02/17-01/7 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-01 Makarska, 15. ožujka 2017.   Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» br. 1/16, 11/16 i 2/17) ...

U partnerstvu s Udrugom OSI ‘Sunce’ i Savjetovalištem ‘Lanterna’, a uz financijsku potporu Grada Makarske (20.000,00 kn), udruga Ruke za bolju Makarsku provodi jednogodišnji program podrške organizacija civilnog društva pod nazivom Mreža aktivnih ...